Açıklamalar

KVKK’nın 11. maddesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Şirketimize yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınmak suretiyle “yazılı” olarak yapılacaktır;

Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile noter kanalıyla, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile Başvuru Sahibi tarafından imzalanarak Şirketin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmesi suretiyle

Aşağıda, yazılı başvuruların tarafımıza nasıl ve hangi kanallar aracılığıyla ulaştırılacağı hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

  • Şahsen başvuru halinde, yazılı başvuru Şirket’in Ofis Adresine yapılır: Manas Bulvarı Adalet Mah. 47/B A Blok 3404 34.Kat Bayraklı İzmir adresine zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.
  • Noter aracılığıyla tebligat gönderilerek başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru Şirket’in Manas Bulvarı Adalet Mah. 47/B A Blok 3404 34.Kat Bayraklı İzmir adresine zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.
  • Başvurunun güvenli elektronik imza ile imzalanmış Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılması halinde, yazılı başvuru info@thehealthstoreturkey.com e-posta hesabına, e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmak suretiyle yapılacaktır.

Ayrıca, Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerin duyurulmasını müteakip, Şirketimiz tarafından bu yöntemlerle başvuruların ne şekilde alınacağı duyurulacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacak olup; yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesinin ilgili hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

KVKK Başvuru Talep Formunu indirmek için tıklayınız.